Klen?í pod ?erchovem
Naposledy aktualizováno: 16.12.2016

Milí ?tená?i,

vypůj?ní doba:                 pond?lí        12.00 - 16.00

                                            st?eda          12.00 - 16.00

                                            pátek          12.00 -  16.00

v naší knihovn? je pro Vás p?ipraveno k vypůj?ení 10 961 titulů knih.... odebírá se 16 druhů ?asopisů. Za lo?ský rok pro Vás zakoupeno 394 nových  knih.

 

Knihovna se nachází v prvním pat?e a ve ?ty?ech místnostech si můžete v klidu vybírat knihu, která Vás zaujme. V??ím, že pro každého se n?jaká najde.

 

V první místnosti najdete beletrii pro dosp?lé, regionální literaturu a nové knihy nakoupené b?hem posledních let.

V druhé místnosti se budou cítit dob?e Vaše d?ti, je jen pro n?.

 V t?etí místnosti najdete velké množství ?asopisů a nau?nou literaturu pro dosp?lé.

 A kone?n? ve ?tvrté místnosti je starší literatura, duplicitní knihy, harlequinky, rodokapsy, sešitové detektivky.

 Pro mé ?tená?e je k dispozici po?íta? s p?ipojením na internet. Zatím je internet pro moje ?tená?e zdarma.

Z?PISN?   do knihovny na jeden kalendá?ní rok      

DOSP?L?    ????..            50,- K?    

STUDENTI    ????..         20,- K?   

DŮCHODCI    ????..        20,- K?              

D?TI     ????..                  20,- K?

Ztráta knihy ..............   cena + 20% z ceny = 120 %

Ztráta průkazky .......                     5,- K?

UPOM?NKY

                                d?ti, důchodci         dosp?lí

I.    upomínka            20,-  K?                      40,-K?

II.   upomínka            40,-  K?                      60,-K?

III.  upomínka            60,-  K?                     80,- K?

Statistika:pro Vaší orientaci, jak asi naše knihovna pracuje.

 P?ehled ?innosti knihovny v Klen?í pod ?erchovem - výb?r z ro?ních výkazů
rokpo?et ?tená?ůpo?et  vypůj?ekpo?et návšt?vníkůp?írůstek nakoupených celková ?ástka za nakoupené?innost v knihovn?
    knih a darů do fondu knihy a faktury ?asopisy 
19872018 1081 4342048 000,- Besedy
19882126 0281 4673598 000,- Besedy
19892318 0502 25741010 000,- Besedy
199022510 7812 44264615 000,- Besedy
199116810 7481 969707neuvedeno Besedy
199216914 2292 37656422 809,- Besedy
199316413 7142 21240024 982,- Besedy
199425814 8543 15633019 967,-videopůj?ovna
199520014 1722 92833127 659,-videopůj?ovna
199621314 2302 70035735 282,-videopůj?ovna
199724014 5213 48244925 294,-videopůj?ovna
199819710 4641 84126740 451,-videopůj?ovna
199921215 9732 34014933 781,-videopůj?ovna
200021716 1902 41214622 553,-videopůj?ovna
20011848 4551 39618129 768,-Besedy
20021449 3841 48319340 535,-Besedy
20031469 6771 32613134 800,-Besedy
200415110 6421 29913330 290,-Besedy
200514710 3591 11813234 270,-Besedy
20061448 5271 03824529 391,-Besedy
20071448 5511 01319320 093Besedy
20081388 4721 26236725 200Besedy
2009 148 8 562 1 266 394 
2010     
2011     
2012     
2013