Klen?í pod ?erchovem
Naposledy aktualizováno: 16.12.2016

Tabulka výpůj?ek     Místní knihovny  Klen?í            2014

 

    Pro dosp?lé

       Pro d?ti

noví ?tená?i

 návšt?vníci

Nau?ná

Beletrie

Nau?ná 

Beletrie

celkem

?asopisy

výpůj?ky celkem 

Internet

po?et lidí, kte?í jej využívají

leden

72

142 

118

230 62  127

537     

445

982

 5

únor

 

  

 

 

 

 

 

 

 

b?ezen

   

 

  

 

  

  

duben

         

kv?ten

         

 

?erven

         

?ervenec

         

srpen

         

 

zá?í

         

?íjen

         

listopad

         

prosinec

         

Celkem

 

 

 

    

 

 

 

dosp?lí celkem

 

d?ti celkem

 

CELKEM